3.7. Biletutforskaren

Dersom du arbeider i Linux kan du sjå på programmet gthumb. Dette er eit biletbehandlingsprogram som på mange måtar utfyller GIMP. Når du arbeider i gthumb kan du opna eit bilete i GIMP anten ved å høgreklikka på ikonet og velje GIMP frå lista som dukkar opp, eller du kan dra ikonet over i GIMP. Sjå meir om dette på nettsida gthumb home page. Du finn liknande program på nettsidene gqview og xnview