Kapitola 9. Pimp my GIMP

Obsah

1. Mřížka a vodítka
1.1. Mřížka obrázku
1.2. Vodítka
2. Vykreslení mřížky
3. Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic
4. Dokování dialogů
4.1. Odstraňování karet

1. Mřížka a vodítka

Často je potřeba grafický prvek umístit velice přesně, což je ale jen pomocí myši poměrně otížné. Přesněji lze pracovat pomocí kurzorových kláves (které objekt posunují o jeden pixel při každém stisku, nebo o 25 pixelů, je-li jako modifikační klávesa použit Shift), ale GIMP poskytuje i další prostředky k přesnému umisťování grafických prvků a objektů: mřížky a vodítka.

Obrázek 9.1. Obrázek používaný pro další příklady.

Obrázek používaný pro další příklady.

1.1. Mřížka obrázku

Obrázek 9.2. Obrázek s výchozí mřížkou

Obrázek s výchozí mřížkou

každý obrázek má mřížku, která je vždy přítomná, ale ve výchozím nastavení není viditelná. Zviditelnit ji lze přepnutím volby ZobrazeníZobrazovat mřížku z nabídky okna obrázku. Pokud zobrazování mřížky vyžadujete častěji, může být výhodné zapnout si její zobrazování jako výchozí zaškrtnutím volby Zobrazovat mřížku na stránce Vzhled okna obrázku dialogu Předvolby. (Existují zvláštní nastavení pro normální a celoobrazovkový režim.)

Mřížka ve výchozím nastavení, provedeném při instalaci Gimpu, sestává z drobných křížku v místech průniků jednotlivých linek mřížky, které jsou od sebe vertikálně i horizontálně vzdálené 10 pixelů. Výchozí nastavení mřížky lze upravit pomocí karty Výchozí mřížka obrázku dialohu Předvolby. Pokud chcete změnit vzhled mřížky pouze pro aktuální obrázek, lze tak učinit volbou ObrázekNastavit mřížku z nabídky okna obrázku. Otevře se tak dialog Nastavení mřížky.

Obrázek 9.3. Odlišný styl mřížky

Odlišný styl mřížky

Mřížka není užitečná jen pro odhad vzdáleností a prostorových vztahů, ale umožňuje i přesné umisťování objektů na mřížku, pokud je zapnuta funkce ZobrazeníChytat k mřížce z nabídky okna obrázku. Zapnutí této volby způsobí, že se ukazatel myši, pokud je v určité vzdálenosti od mřížky, k mřížce přesně přiloží. Tuto vzdálenost lze nastavit volbou Vzdálenost přichytávání na kartě Volby nástrojů dialogu Předvolby. Většině uživatelů ale vyhovuje výchozí hodnota 8 pixelů. (Přichytávat lze i k mřížce, která není viditelná.)

1.2. Vodítka

Obrázek 9.4. Obrázek se čtyřmi vodítky

Obrázek se čtyřmi vodítky

Kromě mřížky obrázku disponuje GIMP další, felxibilnější, pomůckou pro přesné pozicování – vodítky. Vodítka jsou vodorovné či svislé čáry, které lze vytvořit kliknutím do jednoho z pravítek a tažením do obrázku.Lze vytvořit libovolné množství pravítek na libovolných místech v obrázku. Vytvořená vodítka lze přesouvat pomocí nástroje Přesun. Smazat lze vodítko jeho přesunutím mimo obrázek.

Stejně jako v případě mřížky lze nastavit ukazatel, aby se přichytával k vodítkům v blízkosti. Tuto funkci lze zapnout volbou ZobrazeníChytat na vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud je vodítek v obrázku hodně a brání pohledu na obrázek, lze je skrýt volbou ZobrazeníZobrazovat vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud zobrazování vodítek vypnete, nezapomeňte ba to, abyste nebyli udiveni, když při pozdejším vytváření vodítka nic neuvidíte.

Vodítka lze také implicitně vypnout inaktivací volby Zobrazovat vodítka na kartě Vzhled okna obrázku dialogu Předvolby. Může to však být matoucí.

[Poznámka] Poznámka

Další využití pro vodítka: zásuvný modul Gilotina umí využít vodítka k rozřezání obrázku do několika samostatných částí, nových obrázků.

[Poznámka] Poznámka

Viz také Vodítka ve Slovničku pojmů.