8.48. Retinex

8.48.1. Översikt

Figur 16.238. Exempel för Retinex

Exempel för ”Retinex”

Ursprunglig bild

Exempel för ”Retinex”

Filtret Retinex tillämpat. Observera nya detaljer i övre högra hörnet.


Retinex förbättrar visuell rendering av en bild när ljusförhållanden inte är bra. Medan vårt öga kan se färger korrekt när belysningen är dålig så kan kameror och videokameror inte hantera detta bra. MSRCR-algoritmen (MultiScale Retinex with Color Restoration, flerskale-Retinex med färgåterställning), som ligger i botten för Retinex-filtret, har inspirerats av ögats biologiska mekanismer för att anpassa sig till dessa villkor. Retinex står för Retina + cortex.

Förutom digitalfotografi används Retinex-algoritmen också för att göra informationen i astronomiska foton synlig samt för att i medicinen upptäcka svagt synliga strukturer i röntgenfoton eller avbilder.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar bara på RGB-bilder. Ifall bilden är i gråskala eller indexerad så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.48.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FärgerTonmappningRetinex….

8.48.3. Alternativ

Figur 16.239. Alternativ för filtret Retinex

Alternativ för filtret ”Retinex”

Dessa alternativ efterfrågar begrepp som bara matematiker och bildingenjörer kan förstå. I praktiken kommer användaren behöva famla runt efter den bästa inställningen. Följande förklaringar bör dock hjälpa den erfarna GIMP-användaren.

Nivå

Här är vad insticksmodulens författare skriver på sin sida [PLUGIN-RETINEX]: För att karakterisera färgvariationer och ljuskällan, görs skillnad i intensitet mellan de (gaussiska) filtersvaren vid olika skalor. Dessa parametrar låter dig ange hur skalvärden ska fördelas mellan minimal skala (sigma 2,0) och maximal (sigma lika med bildstorleken).

Enhetlig

Enhetlig tenderar att behandla både områden med hög och låg intensitet lika.

Låg

Låg låter som en tumregel områdena med lägre intensitet i bilden flamma upp.

Hög

Hög tenderar att begrava områdena med lägre intensitet till förmån för bättre rendering av de klarare områdena i bilden.

Skala

Avgör djupet på Retinex-skalan. Minsta värdet är 16, ett värde som tillhandahåller grov, oraffinerad filtrering. Högsta värdet är 250. Optimalt värde är 240 som även är standard.

Skaldelning

Avgör antalet iterationer i Retinex-flerskalefiltret. Det minsta som krävs, samt även rekommenderat värde är 3. Endast en eller två skaldelningar tar bort flerskaleaspekten och faller tillbaka på en Retinex-filtrering i enkelskala. Ett värde som är för högt tenderar att introducera brus i bilden.

Dynamik

Då MSR-algoritmen tenderar att göra bilden ljusare så låter detta skjutreglage dig justera färgmättnadskontamineringen runt den nya medelvärdesfärgen. Ett högre värde betyder mindre färgmättnad. Detta är absolut parametern som du vill justera för optimala resultat, då dess effekt är extremt bildberoende.