8.47. Stress

8.47.1. Översikt

Figur 16.236. Exempel för Stress-tonmapping

Exempel för ”Stress”-tonmapping

Ursprunglig bild

Exempel för ”Stress”-tonmapping

Filtret tillämpat med standardinställningar, efter att bildprecisionen i GIMP ändrats till 32-bitars flyttal, linjärt ljus.

Exempel för ”Stress”-tonmapping

Filtret tillämpat med 15 sampel och 20 iterationer.


Detta filter använder ett spatiellt/temporalt retinex-liknande omslag med stokastisk sampling (Spatio Temporal Retinex-like Envelope with Stochastic Sampling, STRESS). Algoritmerna arbetar genom att återberäkna varje bildpunkt med omslag för lokala övre och lägre begränsningar i bilden. Omslagen erhålls genom att ta sampel på omliggande bildpunkter och kan tolkas som lokala referensmaxima och referensminima. Denna metod kan användas för lokal kontrastutsträckning, automatisk färgkorrigering, bildrendering med högt dynamiskt omfång, spatiell färgomfångsmappning och konvertering från färg till gråskala med goda resultat.

Baserad på Ø. Kolås, I. Farup, och A. Rizzi, Spatio-temporal retinex-inspired envelope with stochastic sampling:A framework for spatial color algorithms, Journal of Imaging Science and Technology, vol. 55, no. 4, pp. 1–10, 2011.

[Notera] Notera

Detta filter är långsamt på större bilder. För att hitta de bästa inställningarna för din bild kan du först göra en liten relevant markering och spara den som en förinställning innan du använder den för hela bilden.

8.47.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FärgerTonmappningStress.

8.47.3. Alternativ

Figur 16.237. Filterdialogen för Stress

Filterdialogen för ”Stress”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Radie

Närområde som tas hänsyn till, för förbättring är ideala värden nära den längsta sidan i bilden (vilket kan vara antingen bredden eller höjden). Att öka detta värde gör filtret långsammare.

Sampel

Antal sampel per iteration som letar efter intervallet av färger.

Iterationer

Antal iterationer. Ett högre antal iterationer ger mindre brusig rendering men gör filtret långsammare.

Förbättra skuggor

Då aktiverad förbättras också skuggregioner - då inaktiverad erhålls ett mer naturligt resultat.

Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.