12.7. Insticksbläddrare

Kommandot Insticksbläddrare visar ett dialogfönster som innehåller alla tilläggen (instick) som för närvarande är inlästa i GIMP både som en lista och som en hierarkisk trädstruktur. Då många av filtren faktiskt är instick kommer du säkerligen att se många bekanta namn här. Notera att du inte kör insticken från detta dialogfönster. Använd istället lämpligt menyobjekt för att göra detta. Till exempel kan du köra filterinstick genom kommandot Filter i bildmenyraden.

12.7.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från bildmenyraden via HjälpInsticksbläddrare

12.7.2. Beskrivning av dialogfönstret Insticksbläddrare

Figur 16.277. Listvyn i dialogfönstret Insticksbläddrare

Listvyn i dialogfönstret ”Insticksbläddrare”

Figuren ovan visar listvyn från Insticksbläddrare. Du kan klicka på ett insticks namn i fönstret för att visa mer information om det. Välj Listvy genom att klicka på fliken längst upp i dialogen.

Du kan söka efter ett instick efter namn genom att mata in en del av eller hela namnet i textrutan Sök:. Den vänstra delen av dialogrutan visar sedan träffarna som hittats.

Figur 16.278. Trädvyn för dialogfönstret Insticksbläddrare

Trädvyn för dialogfönstret ”Insticksbläddrare”

Figuren ovan visar trädvyn för Insticksbläddrare. Du kan klicka på namnet för ett instick i fönstret för att visa mer information om det. Du kan klicka på pilarna för att expandera eller fälla ihop delar av trädet. Välj Trädvy genom att klicka på fliken längst upp i dialogen.

Du kan söka efter ett instick efter namn genom att mata in en del av eller hela namnet i textrutan Sök:. Den vänstra delen av dialogrutan visar sedan träffarna som hittats.

[Notera] Notera

Allting i dessa stora dialogfönster syns inte samtidigt. Använd rullningslisterna för att visa deras innehåll.