12.8. Procedurbläddrare

Kommandot Procedurbläddrare visar procedurerna i procedurdatabasen PDB. Dessa procedurer är funktioner som anropas av skript eller instick.

12.8.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från bildmenyraden via HjälpProcedurbläddrare

12.8.2. Beskrivning av dialogfönstret Procedurbläddrare

Figur 16.279. Dialogfönstret Procedurbläddrare

Dialogfönstret ”Procedurbläddrare”

Figuren ovan visar dialogfönstret Procedurbläddrare. Om du klickar på ett objekt i den rullande listan till vänster så visas informationen om den till höger. Du kan också söka efter en specifik procedur genom att skicka en förfrågan till procedurdatabasen med ett reguljärt uttryck via textrutan Sök::

efter namn

Visar en lista över procedurer som har kodnamn som innehåller delnamnet som du angav.

efter beskrivning

Visar en lista över procedurer som har beskrivningar som innehåller ordet du angav.

efter hjälp

Visar en lista över procedurer som har ytterligare informationstext som innehåller ordet som du angav.

efter upphovsman

Visar en lista över procedurer som skapats av den upphovsman vars namn du angav.

efter upphovsrätt

Visar en lista över procedurer vilkas upphovsrätt hålls av någon som har det namn du angav.

efter datum

Visar en lista över procedurer som har ett datum som matchar det år du angav.

[Notera] Notera

Denna förfrågan hanteras som text, inte datumvärden, så ibland kanske du inte kan hitta procedurer vars datum inkluderar det år du angivit. Till exempel kommer en procedur daterad 2000-2005 inte att matcha en sökning efter 2001, men matchar sökningar efter 2000 eller 2005.

efter typ

Visar en lista över procedurer som har endera av fyra typer: Intern GIMP-procedur, GIMP-insticksmodul, GIMP-tillägg eller Tillfällig procedur.