Namn

Visa — Tangentreferens för menyn Visa

Visa

Fönster

F10

Huvudmeny

Skift + F10, högerklick

Rullgardinsmeny

F11

Växla helskärm

Tabulator

Växla synligheten för verktygslåda och dockor för dialoger

Skift + Q

Växla snabbmask

Ctrl + T

Växla synlighet för markeringskontur

Ctrl + W

Stäng dokumentfönster

Skift + J

Centrera bild i fönster

Skift + Ctrl + J

Passa bilden till fönster

[Notera] Notera

Menyer kan även aktiveras genom Alt med understruken bokstav i menynamnet.

Zooma

+

Zooma in

-

Zooma ut

1

Zooma 1:1

Ctrl + J

Krymppaketera

[Notera] Notera

Detta passar in fönstret till bildstorleken.

Ctrl+ mushjul

Zooma

Vänd och rotera (0°)

!

Återställ vändning och rotation

Rullning (panorering)

piltangenter

Rulla rityta

mittenknappsdrag

Rulla rityta

mushjul

Rulla ritytan vertikalt

Skift + mushjul

Rulla ritytan horisontellt

[Notera] Notera

Rullning med tangenter är accelererande, alltså så snabbas det på när du trycker Skift+piltangent eller hoppar till kanterna med Ctrl+piltangent.

Linjaler och hjälplinjer

Musdrag

Dra från den horisontella eller vertikala linjalen för att skapa en ny hjälplinje. Dra en linje till linjalen för att ta bort den.

Ctrl + musdrag

Dra en samplingspunkt ut från linjalerna

Skift + Ctrl + R

Växla linjaler

Skift + Ctrl + T

Växla hjälplinjer