Namn

Markera — Tangentreferens för menyn Markera

Markering

Ctrl + T

Växla markeringar

Ctrl + A

Markera allt

Skift + Ctrl + A

Markera inget

Ctrl + I

Invertera markering

Skift + Ctrl + L

Flytande markering

Skift + O

Markera efter färg

Skift + V

Bana till markering

Skift + Q

Växla snabbmask