Namn

Bild — Tangentreferens för menyn Bild

Bild

Ctrl + D

Duplicera bild

Alt + Retur

Bildegenskaper