Namn

Bild — Tangentreferens för menyn Bild

Bild

Ctrl + D

Duplicera bild

Ctrl + M

Sammanfoga synliga lager

Alt + Retur

Bildegenskaper