Namn

Redigera — Tangentreferens för menyn Redigera

Redigera

Ångra/Gör om

Ctrl + Z

Ångra

Ctrl + Y

Gör om

Urklipp

Ctrl + C

Kopiera markering

[Notera] Notera

Detta placerar en kopia av markeringen i GIMP-urklippet.

CtrlSkift + C

Kopiera synlig

Ctrl + X

Klipp ut markering

Ctrl + V

Klistra in urklipp

[Notera] Notera

Detta placerar urklippsobjekten som en flytande markering.

Ctrl + Alt + V

Klistra in i på plats

Ctrl + Skift + V

Klistra in som ny bild

Fyll

Del

Radera markering

Ctrl + ,

Fyll med förgrundsfärg

Ctrl + .

Fyll med bakgrundsfärg

Ctrl + ;

Fyll med mönster