Namn

Arkiv — Tangentreferens för menyn Arkiv

Arkiv

Ctrl + N

Ny bild

Skift + Ctrl + V

Skapa från urklipp

Ctrl + O

Öppna bild

Ctrl + Alt + O

Öppna bild som lager

Ctrl + 1

Öppna tidigare bild 1

Ctrl + 2

Öppna tidigare bild 2

Ctrl + 3

Öppna tidigare bild 3

Ctrl + 4

Öppna tidigare bild 4

Ctrl + 5

Öppna tidigare bild 5

Ctrl + 6

Öppna tidigare bild 6

Ctrl + 7

Öppna tidigare bild 7

Ctrl + 8

Öppna tidigare bild 8

Ctrl + 9

Öppna tidigare bild 9

Ctrl + 0

Öppna tidigare bild 10

Ctrl + S

Spara XCF-bilden

Skift + Ctrl + S

Spara bild med ett annat namn

Ctrl + E

Exportera

Skift + Ctrl + E

Exportera som…: spara bild till olika filformat

Ctrl + P

Skriv ut…

Ctrl + Alt + F

Visa bild i filhanterare

Ctrl + W

Stäng fönster

Skift + Ctrl + W

Stäng alla

Ctrl + Q

Avsluta