4.2. Ändra storleken på en bild för skärmen

Du har en enorm bild, möjligen från en digitalkamera, och vill ändra storlek på den så att den ser bra ut på en webbsida, ett nätforum eller i ett e-postmeddelande.

Figur 3.17. Exempelbild för skalning

Exempelbild för skalning

Det första som du kanske märker efter att ha öppnat bilden är att GIMP öppnar bilden med en logisk visningsstorlek. Om din bild är mycket stor, som exempelbilden, ställer GIMP in zoomnivån så att den visas på ett bra sätt på skärmen. Zoomnivån visas i statusområdet längst ner i bildfönstret. Detta förändrar inte den faktiska bilden.

Den andra saken att titta på i namnlisten är läget. Om läget visas som RGB i namnlisten är allt bra. Om läget säger Indexerad eller Gråskala, läs Avsnitt 4.7, ”Ändra läget”.

Figur 3.18. GIMP när det används för bildskalning

GIMP när det används för bildskalning

Använd BildSkala bild för att öppna dialogrutan Skala bild. Du kan högerklicka på bilden för att öppna menyn, eller använda menyn längst upp i bildfönstret. Observera att menyobjektet Skala bild innehåller tre punkter, vilket antyder att en dialogruta kommer att öppnas.

Figur 3.19. Dialogruta för bildskalning i bildpunkter

Dialogruta för bildskalning i bildpunkter

Storleksenheten för att visa en bild på en skärm är bildpunkt. Du kan se att dialogrutan har två delar: en för bredd och höjd, och en annan för upplösning. Upplösning tillämpas endast på utskrift och har ingen effekt på bildens storlek då den visas på en bildskärm eller mobil enhet. Orsaken är att olika enheter har olika bildpunktsstorlekar, och därmed kan en bild som visas på en enhet (exempelvis en smarttelefon) med en viss fysisk storlek visas med en helt annan storlek på andra enheter (exempelvis en LCD-projektor). För syftet att visa en bild på en skärm kan du ignorera upplösningsparametern. Använd av samma orsak inte någon annan storleksenhet än bildpunkt i fälten för höjd/bredd.

Om du vet den önskade bredden, ange den i dialogrutan längst upp där den säger Bredd. Detta visas i figuren ovan. Om du inte har tänkt på ett sådant tal, välj en lämplig bredd för önskad användning. Vanliga skärmstorlekar varierar mellan 320 bildpunkter för enklare telefoner, 1024 för en netbook, 1440 för en PC-skärm med bred bild och 1920 bildpunkter för en HD-skärm. För syftet att visa en bild på nätet så är en bredd på 600 till 800 bildpunkter en bra kompromiss.

När du ändrar en av bildens dimensioner så ändrar GIMP den andra dimensionen proportionellt. För att ändra den andra dimensionen, se Avsnitt 4.5, ”Beskär en bild”. Tänk på att när du ändrar de två dimensionerna godtyckligt så kan bilden bli utsträckt eller ihoptryckt.