4.7. Ändra läget

Som med allt annat kommer bilder i olika sorter och tjänar olika syften. Ibland är en liten storlek viktig (för webbplatser) och andra gånger är bibehållande av ett högt färgdjup vad du vill ha (t.ex. ett familjeporträtt). GIMP kan hantera allt detta och mer, främst genom konvertering mellan tre grundläggande lägen, som kan ses i denna meny. För att växla din bild till ett av dessa lägen öppnar du den och följer menyn och klickar på läget du vill ha.

Figur 3.32. Dialogruta för att ändra läget

Dialogruta för att ändra läget

RGB- Detta är standardläget, används för högkvalitetsbilder, och kan visa miljoner färger. Detta är också läget för det mesta av ditt bildarbete inklusive skalning, beskärning och till och med vändning. I RGB-läge består varje bildpunkt av tre olika komponenter: R->Röd, G->Grön, B->Blå. Var och en av dessa kan i sin tur ha ett intensitetsvärde på 0-255. Vad du ser på varje bildpunkt är en additiv kombination av dessa tre komponenter.

Indexerad- Detta är läget som vanligen används när filstorlek är av vikt, eller när du arbetar med bilder med få färger. Det innefattar att använda ett fast antal färger (256 eller färre) för att representera färger i hela bilden. Som standard genererar GIMP en optimal palett som bäst representerar din bild när du ändrar bilden till att vara en paletterad bild.

Figur 3.33. Dialogrutan Konvertera bild till indexerade färger

Dialogrutan ”Konvertera bild till indexerade färger”

Som du kan förvänta dig så blir filstorleken mindre då mindre information behövs för att representera färgen för varje bildpunkt. Ibland finns det dock alternativ i de olika menyerna som inaktiverats utan någon uppenbar anledning. Detta betyder vanligen att filtret eller alternativet inte kan tillämpas när din bild är i sitt aktuella läge. Att ändra läget till RGB, som visat ovan, bör lösa detta problem. Om inte heller RGB-läge fungerar kräver kanske alternativet som du försöker använda att ditt lager har förmågan att vara transparent. Detta kan göras lika enkelt via LagerTransparensLägg till alfakanal.

Figur 3.34. Lägg till alfakanal

Lägg till alfakanal

Gråskala- Gråskalebilder innehåller bara grånyanser. Detta läge har några specifika användningsområden och tar mindre plats på hårddisken i vissa format, men rekommenderas inte för allmän användning då läsning av det inte stöds av många program.

Det finns inget behov av att konvertera en bild till ett specifikt läge innan den sparas i ditt favoritformat, då GIMP är smart nog för att exportera bilden korrekt.