4.3. Ändra storleken på en bild för utskrift

Som diskuterats tidigare så har bildpunkter inte en fast storlek i den verkliga världen. När du vill skriva ut en bild på papper så behöver GIMP veta hur stor varje bildpunkt är. Vi använder en parameter som kallas upplösning för att ställa in förhållandet mellan bildpunkter och enheter i verkligheten såsom tum.

Som standard öppnas de flesta bilder med upplösningen satt till 72. Detta tal valdes av historiska orsaker då det var upplösningen för skärmar i det förflutna, och betyder att när de skrivs ut är varje bildpunkt 1/72 tum bred. När bilder som tagits med moderna digitalkameror skrivs ut så producerar detta väldigt stora men klumpiga bilder med synliga bildpunkter. Vad vi vill göra är att säga till GIMP att skriva ut med storleken vi vill, men inte ändra bildpunktsdata så att vi förlorar kvalitet.

För att ändra utskriftsstorleken, använd BildUtskriftsstorlek för att öppna dialogrutan Utskriftsstorlek. Välj en storleksenhet som du är bekväm med, såsom tum. Ställ in en dimension, och låt GIMP ändra den andra proportionellt. Undersök nu ändringen i upplösning. Om upplösningen är 300 bildpunkter per tum eller mer, kommer den utskrivna bildens kvalitet vara mycket hög och bildpunkter kommer inte kunna upptäckas. Med en upplösning mellan 200 och 150 bildpunkter per tum kommer bildpunkter vara något upptäckbara, men bilden kommer duga så länge som den inte undersöks alltför nära. Värden lägre än 100 är synligt gryniga och bör bara användas för material som ses på avstånd, såsom skyltar eller stora affischer.

Figur 3.20. Dialogruta för att ställa in utskriftsstorlek

Dialogruta för att ställa in utskriftsstorlek