4.4. Komprimera bilder

Figur 3.21. Exempelbild för att spara JPEG

Exempelbild för att spara JPEG

Om du har bilder som tar mycket utrymme på disk så kan du minska det utrymmet även utan att ändra bilddimensionerna. Den bästa bildkomprimeringen åstadkoms genom att använda JPG-formatet, men även om bilden redan är i detta format, så kan du vanligen ändå få den att ta mindre utrymme, då JPG-formatet har ett adaptivt komprimeringsschema som erbjuder besparingar vid olika nivåer av komprimering. Avvägningen är att ju mindre utrymme en bild tar, så går desto fler detaljer från den ursprungliga bilden förlorade. Du bör också vara medveten att upprepat sparande i JPG-formatet orsakar mer och mer bildförsämring.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the Export Image dialog.

Figur 3.22. Dialogrutan Exportera bild

Dialogrutan ”Exportera bild”

Dialogrutan öppnas med filnamnet redan inskrivet i rutan Namn, med standardändelsen .png. Ta bort befintlig filändelse och skriv JPG istället, så kommer GIMP avgöra filtypen från filändelsen. Använd filändelselistan, markerad med rött i figuren ovan, för att se typerna som stöds av GIMP. Filändelserna som stöds ändras beroende på vilka bibliotek som du har installerade. Om GIMP klagar, eller om JPEG är inaktiverat i filändelsemenyn, avbryt allting och stega igenom Avsnitt 4.7, ”Ändra läget”. Klicka när du gjort detta på Spara. Detta öppnar dialogrutan Exportera bild som JPEG som innehåller kvalitetskontrollen.

Dialogrutan Exportera bild som JPEG använder standardvärden som minskar minnesstorlek medan god visuell kvalitet bibehålls, detta är det säkraste och snabbaste att göra.

Figur 3.23. Dialogrutan Exportera bild som JPEG med standardkvalitet

Dialogrutan ”Exportera bild som JPEG” med standardkvalitet
Dialogrutan ”Exportera bild som JPEG” med standardkvalitet

Reducera bildens Kvalitet för att göra bilden ännu mindre. Reducerad kvalitet försämrar bilden, så se till att kryssa i Visa förhandsvisning i bildfönstret för att visuellt avgöra försämringen. Att ha inställningen Kvalitet på 10 ger en bild med väldigt dålig kvalitet som använder väldigt lite diskutrymme. Figuren nedan visar en mer rimlig bild. En kvalitet på 75 ger en rimlig bild som använder mycket mindre diskutrymme, som i sin tur kommer läsas in mycket snabbare på en webbsida. Även om bilden är något försämrad så är den acceptabel för det avsedda syftet.

Figur 3.24. Dialogrutan Exportera bild som JPEG med kvalitet 75

Dialogrutan ”Exportera bild som JPEG” med kvalitet 75
Dialogrutan ”Exportera bild som JPEG” med kvalitet 75

Slutligen är här en jämförelse av samma bild med varierande grad av komprimering:

Figur 3.25. Exempel för hög JPEG-komprimering

Exempel för hög JPEG-komprimering

Kvalitet: 10; Storlek: 3,4 kilobyte

Exempel för hög JPEG-komprimering

Kvalitet: 40; Storlek: 9,3 kilobyte


Figur 3.26. Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Kvalitet: 70; Storlek: 15,2 kilobyte

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Kvalitet: 100; Storlek: 72,6 kilobyte