12.4. Dagens tips

Kommandot Dagens tips visar dialogen Dagens tips. Denna dialog innehåller användbara tips för att hjälpa dig att få en bättre förståelse för en del av de subtila delarna av att använda GIMP. Det kan vara värdefullt för nya användare att uppmärksamma dessa då de ofta föreslår sätt att göra saker på som är mycket lättare eller effektivare än andra mer uppenbara arbetssätt.

12.4.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando i bildmenyn via HjälpDagens tips.

12.4.2. Beskrivning av dialogfönstret

Figur 16.274. Dialogfönstret Dagens tips

Dialogfönstret ”Dagens tips”

Vissa tips innehåller en länk Läs mer till motsvarande manualsida för GIMP.