12.5. Om

Kommandot Om visar fönstret Om vilket visar information om vilken version av GIMP du kör och de många upphovsmän som skrivit det.

Denna dialogruta visar också knappen Sök uppdateringar som du kan använda för att manuellt se om du har den senaste versionen av GIMP. Om du har aktiverat automatisk kontroll av uppdateringar kan denna ruta visa dig att en ny version av GIMP är tillgänglig. I så fall kommer knappen låta dig gå till den nyaste hämtningen för GIMP.

12.5.1. Aktivera kommandot Om

  • Du kan komma åt detta kommando i bildmenyn genom HjälpOm

12.5.2. Beskrivning av dialogfönstret

Figur 16.275. Dialogfönstret Om

Dialogfönstret ”Om”

Tack till visar en lista över personer som bidragit till GIMP som utvecklare, dokumentatörer och grafiker.

Licens förklarar hur man får tag på licensen.