12.11. Användarhandbok

Figur 16.281. Undermenyn Användarhandbok i hjälpmenyn

Undermenyn ”Användarhandbok” i hjälpmenyn

Kommandot Användarhandbok visar en undermeny som listar länkar till flera delar av användarhandboken. Att klicka på en av dem kommer öppna det önskade ämnet i användarhandboken. Beroende på dina hjälpinställningar kommer detta antingen öppna den lokala användarhandboken eller den på nätet, och den kommer antingen öppnas i din webbläsare eller i GIMPs egen hjälpläsare.