12.10. GIMP på nätet

Figur 16.280. Undermenyn GIMP på nätet i hjälpmenyn

Undermenyn ”GIMP på nätet” i hjälpmenyn

Kommandot GIMP på nätet visar en undermeny vilken listar flera användbara webbplatser som har att göra med diverse aspekter av GIMP. Du kan klicka på endera av menyobjekten så kommer din webbläsare att försöka att ansluta till URL:en.