10.4. Återställ alla filter

Vanligen visas varje gång du kör en interaktiv insticksmodul dess dialogruta med alla inställningar initierade till de som du använde senast du körde den. Detta kan vara ett problem om du gjort fel när du ställde in värdena och inte kan komma ihåg vad de ursprungligen var. Ett sätt att återställa är att avsluta GIMP och starta det igen, men kommandot Återställ alla filter är en något mindre drastisk lösning: det återställer värdena för alla insticksmoduler till deras standardvärden. Eftersom det är ett dramatiskt steg så ber det dig om bekräftelse att du verkligen vill göra det. Se upp: du kan inte ångra detta kommando.

10.4.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från huvudmenyn genom FilterÅterställ alla filter.