8.45. Mantiuk 2006

8.45.1. Översikt

Figur 16.232. Exempel för Mantiuk 2006-tonmapping

Exempel för ”Mantiuk 2006”-tonmapping

Ursprunglig bild

Exempel för ”Mantiuk 2006”-tonmapping

Filtret tillämpat med standardinställningar, efter att bildprecisionen i GIMP ändrats till 32-bitars flyttal, linjärt ljus.


Detta filter kan användas för att anpassa en bild som kan ha ett stort dynamiskt omfång (HDR), för visning med ett litet dynamiskt omfång. Denna åtgärd begränsar kontraster över flera spatiella frekvenser, och producerar luminans i intervallet 0,0-1,0.

Detta tillvägagångssätt för tonmappning presenterades ursprungligen av Rafał Mantiuk, Karol Myszkowski, Hans-Peter Seidel. A Perceptual Framework for Contrast Processing of High Dynamic Range Images (revised and extended version). I: ACM Transactions on Applied Perception 3, 3 (2006), pp. 286-308.

[Notera] Notera

Detta filter är långsamt på större bilder. För att hitta de bästa inställningarna för din bild kan du först göra en liten relevant markering och spara den som en förinställning innan du använder den för hela bilden.

8.45.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FärgerTonmappningMantiuk 2006.

8.45.3. Alternativ

Figur 16.233. Filterdialogen för Mantiuk 2006

Filterdialogen för ”Mantiuk 2006”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Kontrast

Mängden kontrastkomprimering.

Mättnad

Global färgmättnadsfaktor.

Detaljer

Nivån av betoning av detaljer för bildgradient.

Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.