8.44. Fattal et al. 2002

8.44.1. Översikt

Figur 16.230. Exempel för Fattal et al. 2002-tonmapping

Exempel för ”Fattal et al. 2002”-tonmapping

Ursprunglig bild

Exempel för ”Fattal et al. 2002”-tonmapping

Filtret tillämpat med standardinställningar, efter att bildprecisionen i GIMP ändrats till 32-bitars flyttal, linjärt ljus.


Detta filter kan användas för att anpassa en bild som kan ha ett stort dynamiskt omfång (HDR), för visning med ett litet dynamiskt omfång. Denna åtgärd dämpar magnituderna för lokala bildgradienter, och producerar luminans i intervallet 0,0-1,0.

Detta tillvägagångssätt för tonmappning presenterades ursprungligen av Raanan Fattal i en SIGGRAPH-rapport från 2002: Gradient Domain High Dynamic Range Compression.

[Notera] Notera

Detta filter är långsamt på större bilder. För att hitta de bästa inställningarna för din bild kan du först göra en liten relevant markering och spara den som en förinställning innan du använder den för hela bilden.

8.44.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FärgerTonmappningFattal et al. 2002.

8.44.3. Alternativ

Figur 16.231. Filterdialogen för Fattal et al. 2002

Filterdialogen för ”Fattal et al. 2002”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Alfa

Tröskelvärde för gradient för detaljförbättring.

Beta

Styrka på lokal detaljförbättring.

Mättnad

Global färgmättnadsfaktor.

Brus

Tröskelvärde för gradient för att sänka detaljförbättringen.

Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.