8.31. Avmätta

Genom att använda kommandot Avmätta kan du konvertera alla färger i det aktiva lagret till motsvarande grånyanser. Detta skiljer sig från att konvertera bilden till gråskala på två sätt. För det första arbetar det endast på det aktiva lagret, och för det andra så är färgerna i lagret fortfarande RGB-värden med tre komponenter, med R=G=B, vilket ger grå. Detta betyder att du sedan kan måla på lagret, eller individuella delar av det, med andra färger än grå.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar bara på lager för RGB-bilder. Om bilden är i gråskala eller indexerat läge så kan det inte göra något.

8.31.1. Aktivera kommandot

Du kan hitta detta kommando genom FärgerAvmättaAvmätta…

8.31.2. Alternativ

Figur 16.209. Dialogrutan med alternativ för Avmätta

Dialogrutan med alternativ för ”Avmätta”

Läge: Fem alternativ finns tillgängliga för konvertering från färg till svartvitt:

Luminans

Grånyanserna kommer beräknas med linjäriserad sRGB som

Luminans = (0,22 × R) + (0,72 × G) + (0,06 × B)
Luma

Grånyanserna kommer beräknas med ej linjäriserad sRGB

Luma = (0,22 × R) + (0,72 × G) + (0,06 × B)
Ljushet (HSL)

Grånyanserna kommer beräknas som

Ljushet (HSL) = ½× (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Medel (HSI-intensitet)

Grånyanserna kommer beräknas som

Medel (HSI-intensitet) = (R + G + B) ÷ 3
Intensitet (NMI)

Grånyanserna kommer beräknas som

Intensitet (NMI) = max(R,G,B)

Figur 16.210. Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Ursprunglig bild

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Ursprunglig bild


      

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Luminans tillämpat

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Luminans tillämpat


      

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Luma tillämpat.

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Luma tillämpat.


      

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Ljushet (HSL) tillämpat.

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Ljushet (HSL) tillämpat.


      

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Medel (HSI-intensitet) tillämpat.

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Medel (HSI-intensitet) tillämpat.


      

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Intensitet (NMI) tillämpat.

Använda de fem lägena för att konvertera två väldigt olika färgbilder till svartvitt

Intensitet (NMI) tillämpat.


8.31.3. Jämförelse av resultat från att använda olika alternativ för konvertering från färg till svartvitt:

 1. Graden och riktningen i vilken de olika sätten att konvertera en bild till svartvitt skiljer sig från en direkt luminanskonvertering till svartvitt beror på:

  • Konverteringsmetoden du väljer.

  • RGB-färgrymden i vilken konverteringen görs.

  • Hur mättade bilderna i den ursprungliga bilden råkar vara, där mer mättade startfärger (såsom den röda globen och den klargula solrosen) producerar större mängder avvikelse från en direkt luminanskonvertering.

  • Nyanserna (exempelvis gult gentemot rött) för de olika mättade färgerna i en bild gör också skillnad.

  • Då det är maximum för RGB-kanalvärdena för varje bildpunkt så är en NMI-intensitetskonvertering till svartvitt alltid ljusare än den ursprungliga färgbilden, och även ljusare än alla andra sätten att konvertera till svartvitt.

 2. Jämförelse av den röda globen med den gula solrosen:

  • För den röda globen producerar ljushet (HSL) ett resultat som mycket liknar luminans, och luma producerar en konvertering som är mycket mörkare.

  • För solrosen producerar luma ett resultat som mycket liknar luminans, och ljushet (HSL) producerar en konvertering som är mycket mörkare.

  • Observera att de mindre mättade delarna av varje bild ser mer eller mindre desamma ut, oavsett vilken metod som väljs för konvertering från färg till svartvitt.

8.31.4. Mer information om de fem alternativen för konvertering från färg till svartvitt:

 1. Mer information om luminans:

  • ”Luminans” är det enda fysiskt betydelsefulla sättet att konvertera en färgbild till svartvitt, då den resulterande svartvita bilden har samma relativa luminans (reflekterar samma procent ljus från de olika grånyanserna) som färgerna i den ursprungliga färgbilden.

  • Luminans måste beräknas med linjäriserade RGB-värden.

  • För enkelhets skull säger vi ”luminans”, men vad vi verkligen menar är ”relativ luminans”. För mer information, se Relativ luminans och CIE 1931:s [XYZ]-färgrymd.

  • GIMP 2.10 använder hårdkodade sRGB-värden för att göra luminanskonverteringar till svartvitt. ”Framtidens GIMP” kommer ha stöd för korrekta konverteringar för bilder i andra färgrymder.

 2. Mer information om luma:

  • ”Luma” är vad du får om du använder formeln för luminans på RGB-värden som inte har linjäriserats korrekt. Luma motsvarar GIMP 2.8:s metod ”Luminosity” (vilken då översattes ”Luminans”) för konvertering till svartvitt.

  • Jämfört med GIMP 2.8 använder ”Luma”-alternativet i GIMP 2.10 något annorlunda multiplicerare. Till skillnad från multiplicerarna i GIMP 2.8 så har multiplicerarna i GIMP 2.10 Bradford-adapterats korrekt från D65 till D50, vilket är nödvändigt för användning i ett ICC-profilfärghanterat redigeringsprogram (i alla fall till nästa version av ICC-specifikationen släpps och folk räknar ut hur de kan hantera den nya friheten att använda andra referensvitpunkter än D50.

  • GIMP 2.10 använder hårdkodade sRGB-värden för att göra lumakonverteringar till svartvitt. ”Framtidens GIMP” kommer ha stöd för korrekta konverteringar för bilder i andra färgrymder.

 3. Mer information om Ljushet, Medel och Intensitet:

  Sätten ”Ljushet (HSL)”, ”Medel (HSI-intensitet)” och ”Intensitet (NMI)” för att konvertera en färgbild till svartvitt använder färgrymdsmodeller som uppfanns för snabb bearbetning på konsumentdatorer från 1990-talet. För detaljer, se HSL and HSV (HSL och NMI) och var särskilt uppmärksam på avsnittet Disadvantages (Nackdelar).

 4. Om du undrar varför LAB-ljushet inte finns bland alternativen för att konvertera en RGB-bild till svartvitt, så är det för att en korrekt uträknad konvertering från RGB till LAB-ljushet, och sedan tillbaka till RGB, ger exakt samma resultat som luminanskonverteringen till svartvitt. Här är orsaken:

  • I XYZ-färgrymden är Y luminans. Så om du konverterar en RGB-färgbild till XYZ så är ”Y” i XYZ samma tal som värdena R=G=B som du får när du beräknar RGB-luminans.

  • LAB är en perceptuellt uniform transform av XYZ. Om du konverterar från RGB till XYZ och sedan till LAB, och sätter A=B=0,0 (eller 0,5 för bildredigerare som sätter mittpunkten på A- och B-axlarna till 0,5 i stället för vid 0,0), och sedan konverterar tillbaka till XYZ, så kommer X- och Z-värdena att ändras, men Y kommer inte ändras.

  Handledningar som producerar något annat än relativ luminans då de konverterar en RGB-bild till svartvitt med LAB-ljushet förlitar sig tyvärr på olika matematiska misstag i konverteringsrutinerna.