3. Ångra

Nästan allt du gör med en bild i GIMP kan ångras. Du kan ångra den senaste åtgärden genom att välja RedigeraÅngra från bildmenyn, men detta görs så ofta att du verkligen bör lära dig tangentbordsgenvägen, Ctrl+Z.

Själva ångrandet kan också ångras. Efter att ha ångrat en åtgärd kan du göra om den genom att välja RedigeraGör om från bildmenyn eller använda tangentbordsgenvägen Ctrl+Y. Det är ofta användbart att avgöra en åtgärds effekt genom att upprepat ångra och göra om den. Detta går vanligen väldigt snabbt, och använder inte några extra resurser eller ändrar ångringshistoriken, så det skadar aldrig att göra det.

[Observera] Observera

Om du ångrar en eller flera åtgärder och sedan arbetar på bilden på något sätt förutom med Ångra och Gör om, så kommer det inte längre vara möjligt att göra om de åtgärderna: de är för alltid förlorade. Lösningen på detta, om det är ett problem för dig, är att duplicera bilden och sedan testa på kopian. (Testa INTE på originalet, för ångra/gör om-historiken kopieras inte då du duplicerar en bild.)

Om du kommer på dig själv med att ofta ångra och göra om många steg samtidigt kan det vara mer praktiskt att arbeta med dialogen Ångringshistorik, en dockningsbar dialog som visar dig en liten skiss av varje punkt i ångringshistoriken, vilket låter dig gå fram eller tillbaka till den punkten genom att klicka på den.

Ångra utförs per bild: ”Ångringshistoriken” är en av komponenterna i en bild. GIMP allokerar en viss mängd minne till varje bild i detta syfte. Du kan anpassa dina inställningar för att minska eller öka mängden med sidan Systemresurser i inställningsdialogen. Det finns två viktiga variabler: minsta antal ångringsnivåer, vilka GIMP kommer bibehålla oavsett hur mycket minne de förbrukar, och maximalt ångringsminne, efter vilket GIMP kommer börja ta bort de äldsta objekten från ångringshistoriken.

[Notera] Notera

Även om ångringshistoriken är en komponent av en bild så sparas den inte när du sparar bilden med GIMPs inbyggda XCF-format, vilket bevarar alla andra bildegenskaper. När bilden öppnas på nytt kommer den ha en tom ångringshistorik.

GIMPs implementation av Ångra är ganska sofistikerad. Många operationer kräver väldigt lite ångringsminne (t.ex. att ändra synligheten för ett lager), så du kan utföra långa sekvenser av dem innan de kastas från ångringshistoriken. Vissa operationer, som att ändra lagersynligheten, är komprimerade så att utförande av dem flera gånger i rad endast producerar en punkt i ångringshistoriken. Det finns dock andra operationer som kan förbruka mycket ångringsminne. De flesta filter implementeras av insticksmoduler så att GIMP-kärnan inte har något effektivt sätt att veta vad som ändrades. På så vis finns inget sätt att implementera Ångra förutom att memorera hela innehållet i det påverkade lagret före och efter operationen. Du kanske bara kan utföra några få sådana operationer innan de kastas från ångringshistoriken.

3.1. Saker som inte kan ångras

De flesta åtgärder som ändrar en bild kan ångras. Åtgärder som inte ändrar bilden kan generellt inte ångras. Exempel inkluderar att spara bilden till en fil, duplicera filen, kopiera en del av bilden till urklipp och så vidare. Det inkluderar också de flesta åtgärder som påverkar bildvisningen utan att ändra underliggande bilddata. Det viktigaste exemplet är zoomning. Det finns dock undantag: att aktivera/inaktivera snabbmask kan ångras, även om det inte ändrar bilddata.

Det finns några få viktiga åtgärder som ändrar en bild men inte kan ångras:

Stänga bilden

Ångringshistoriken är en komponent av bilden, så när bilden stängs och alla dess resurser frigörs så försvinner ångringshistoriken. På grund av detta ber GIMP dig alltid om bekräftelse om att du verkligen vill stänga bilden ifall några ändringar har gjorts på bilden sedan den senast sparades.

Återgå till ursprungsbild

Att återgå betyder att åter läsa in bilden från filen. GIMP implementerar faktiskt detta genom att stänga bilden och skapa en ny bild, så ångringshistoriken försvinner som en följd av detta. På grund av detta ber GIMP dig om bekräftelse om att du verkligen vill återgå till ursprungsbilden om den har rörts.

Delar av åtgärder

Vissa verktyg kräver att du utför en komplex serie manipulationer innan de utförs, men låter dig bara ångra hela åtgärden snarare än de individuella elementen. Exempelvis kräver Intelligent sax att du skapar en sluten bana genom att klicka på flera punkter i bilden, och sedan klickar inuti banan för att skapa en markering. Du kan inte ångra enskilda klick: att ångra efter du är klar tar dig hela vägen tillbaka till startpunkten. Som ett annat exempel kan du när du arbetar med textverktyget inte ångra individuella bokstäver, typsnittsändringar och så vidare: att ångra efter du är klar tar bort det nyskapade textlagret.

Filter, och andra åtgärder som utförs av insticksmoduler eller skript, kan ångras precis som åtgärder implementerade av GIMP-kärnan, men detta kräver att de korrekt använder GIMPs ångringsfunktioner. Om koden inte är korrekt kan en insticksmodul potentiellt förstöra ångringshistoriken, så att inte bara insticksmodulens utan även tidigare åtgärder inte längre kan ångras. Insticksmodulerna och skripten som distribueras med GIMP förväntas alla vara riktigt konfigurerade, men förstås kan inga garantier ges för insticksmoduler som du erhåller från andra källor. Betänk också att även om koden är korrekt så kan att avbryta en insticksmodul förstöra ångringshistoriken, så det är bäst att undvika detta om du inte av misstag gjort något vars konsekvenser kommer vara väldigt skadliga.