2. Lagerlägen

GIMP har trettioåtta lagerlägen, uppdelade i sju typer:

Layer modes are also sometimes called blending modes. Selecting a layer mode changes the appearance of the layer or image, based on the layer or layers beneath it. If there is only one layer, the layer mode has no effect. There must therefore be at least two layers in the image to be able to use layer modes.

You can set the layer mode in the Mode menu in the Layers dialog. GIMP uses the layer mode to determine how to combine each pixel in the top layer with the pixel in the same location in the layer below it.

[Notera] Notera

There is a drop-down list in the Toolbox options box which contains modes that affect the painting tools in a similar way to the layer modes. You can use all of the same modes for painting that are available for layers, and there are two additional modes just for the painting tools. See Avsnitt 3.3, ”Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)”.

Lagerlägen tillåter komplexa färgändringar i bilden. De används ofta med ett nytt lager som agerar som en sorts mask. Om du exempelvis lägger på ett enfärgat vitt lager över en bild och ställer in lagerläget för det nya lagret till Mättnad kommer de underliggande synliga lagren visas i gråskalor.

[Notera] Notera

Prior to blending, images have gamma correction removed and are converted from sRGB to linear. After blending, they are converted back from linear to sRGB. However, before converting back to sRGB, opacity is applied.

Figur 8.8. Bilder (masker) för lagerlägesexempel

Bilder (masker) för lagerlägesexempel

Mask 1

Bilder (masker) för lagerlägesexempel

Mask 2


Figur 8.9. Bilder (bakgrunder) för lagerlägesexempel

Bilder (bakgrunder) för lagerlägesexempel

Nyckelring

Bilder (bakgrunder) för lagerlägesexempel

Ankor


I beskrivningarna av lagerlägen nedan visas även ekvationerna. Detta är för de som är intresserade av matematiken bakom lagerlägena. Du behöver emellertid inte förstå dessa ekvationer för att använda lagerlägena på ett effektivt sätt.

Ekvationerna är noterade förkortat. Till exempel betyder ekvationen

Ekvation 8.1. Exempel


att Lägg i det övre lagret (Mask) och det nedre lagret (Image) samman var och en av de korresponderande färgkomponenterna för att forma den resulterande bildpunktsfärgen E. Färgkomponenterna i bildpunkterna måste alltid vara mellan 0 och 255.

[Notera] Notera

Såvida inte beskrivet annat sätts en negativ färgkomponent till 0 och en färgkomponent som är större än 255 sätts till 255.

Exemplen nedan visar effekterna för vart och ett av lägena.

Eftersom resultaten av varje läge varierar stort beroende på färgerna på lagren kan dessa bilder bara ge dig en allmän uppfattning om hur lägena fungerar. Vi uppmuntrar dig att prova själv. Du kan börja med två likartade lager, där ett är en kopia av det andra men något modifierat (genom att göras oskarpt, flyttas, roteras, skalas, färginverteras o.s.v.) och se efter vad som händer med lagerlägena.

Normal Layer Modes

Normal

In this group, only Normal is normal. Most other modes are rather cancellation modes.

Figur 8.10. Exempel för lagerläget Normal

Exempel för lagerläget ”Normal”

Båda bilder är tonade i varandra med samma intensitet.

Exempel för lagerläget ”Normal”

Med 100% opacitet visas endast det övre lagret när det tonas med Normal.


Normal mode is the default layer mode. The layer on top covers the layers below it. If you want to see anything below the top layer when you use this mode, the layer must have some transparent areas.

Ekvationen är:

Ekvation 8.2. Ekvation för lagerläget Normal


Lös upp

Figur 8.11. Exempel för lagerläget Lös upp

Exempel för lagerläget ”Lös upp”

Båda bilder är tonade i varandra med samma intensitet.

Exempel för lagerläget ”Lös upp”

Med 100% opacitet visas endast det övre lagret när det tonas med lös upp.


Dissolve mode dissolves the upper layer into the layer beneath it by drawing a random pattern of pixels in areas of partial transparency. It is useful as a layer mode, but it is also often useful as a painting mode.

This is especially visible along the edges within an image. It is easiest to see in an enlarged screenshot. The image on the left illustrates Normal layer mode (enlarged) and the image on the right shows the same two layers in Dissolve mode, where it can be clearly seen how the pixels are dispersed.

Figur 8.12. Förstorade skärmbilder

Förstorade skärmbilder

Normalläge

Förstorade skärmbilder

Lös upp-läge


Färgsuddning

Kvarstår att skriva

Sudda

Kvarstår att skriva

Sammanfoga

Kvarstår att skriva

Sudda

Kvarstår att skriva

Lighten Layer Modes

Gör endast ljusare

Figur 8.13. Exempel för lagerläget Gör endast ljusare

Exempel för lagerläget ”Gör endast ljusare”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Gör endast ljusare”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Lighten only mode compares each component of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the larger value in the resulting image. Completely black layers have no effect on the final image and completely white layers result in a white image.

Ekvationen är:

Ekvation 8.3. Ekvation för lagerläget Gör endast ljusare


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Luma/Luminans, gör endast ljusare

Kvarstår att skriva

Screen

Figur 8.14. Example for layer mode Screen

Example for layer mode ”Screen”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Example for layer mode ”Screen”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Screen mode inverts the values of each of the visible pixels in the two layers of the image. (That is, it subtracts each of them from 255.) Then it multiplies them together, divides by 255 and inverts this value again. The resulting image is usually brighter, and sometimes washed out in appearance. The exceptions to this are a black layer, which does not change the other layer, and a white layer, which results in a white image. Darker colors in the image appear to be more transparent.

Ekvationen är:

Ekvation 8.4. Equation for layer mode Screen


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Skugga

Figur 8.15. Exempel för lagerläget Skugga

Exempel för lagerläget ”Skugga”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Skugga”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Dodge mode multiplies the pixel value of the lower layer by 256, then divides that by the inverse of the pixel value of the top layer. The resulting image is usually lighter, but some colors may be inverted.

In photography, dodging is a technique used in a darkroom to decrease the exposure in particular areas of the image. This brings out details in the shadows. When used for this purpose, dodge may work best on Grayscale images and with a painting tool, rather than as a layer mode.

Ekvationen är:

Ekvation 8.5. Ekvation för lagerläget Skugga


Addition

Figur 8.16. Exempel för lagerläget Addition

Exempel för lagerläget ”Addition”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Addition”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Addition-läget är väldigt enkelt. Bildpunktsvärden i övre och nedre lagret adderas med varann. Slutbilden blir vanligtvis ljusare. Ekvationen kan resultera i färgvärden större än 255, så några av de ljusaste färgerna kan bli satta till maxvärdet 255.

Ekvationen är:

Ekvation 8.6. Ekvation för lagerläget Addition


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Darken Layer Modes

Gör endast mörkare

Figur 8.17. Exempel för lagerläget Gör endast mörkare

Exempel för lagerläget ”Gör endast mörkare”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Gör endast mörkare”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Darken only mode compares each component of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image.

Ekvationen är:

Ekvation 8.7. Ekvation för lagerläget Gör endast mörkare


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Luma/Luminans, gör endast mörkare

Kvarstår att skriva

Multiplicera

Figur 8.18. Exempel för lagerläget Multiplicera

Exempel för lagerläget ”Multiplicera”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Multiplicera”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it and then divides the result by 255. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer (1 * I = I). If either layer is black, the resulting image is completely black (0 * I = 0).

Ekvationen är:

Ekvation 8.8. Ekvation för lagerläget Multiplicera


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Efterbelys

Figur 8.19. Exempel för lagerläget Efterbelys

Exempel för lagerläget ”Efterbelys”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Efterbelys”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, multiplies it by 256, divides that by one plus the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to Multiply mode.

In photography, burning is a technique used in a darkroom to increase the exposure in particular areas of the image. This brings out details in the highlights. When used for this purpose, burn may work best on Grayscale images and with a painting tool, rather than as a layer mode.

Ekvationen är:

Ekvation 8.9. Ekvation för lagerläget Efterbelys


Efterbelys linjärt

Kvarstår att skriva

Contrast Layer Modes

Överlagring

Figur 8.20. Exempel för lagerläget Överlagring

Exempel för lagerläget ”Överlagring”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Överlagring”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Overlay mode inverts the pixel value of the lower layer, multiplies it by two times the pixel value of the upper layer, adds that to the original pixel value of the lower layer, divides by 255, and then multiplies by the pixel value of the original lower layer and divides by 255 again. It darkens the image, but not as much as with Multiply mode.

Ekvationen är: [5]

Ekvation 8.10. Ekvation för lagerläget Överlagring


Mjukt ljus

Figur 8.21. Exempel för lagerläget Mjukt ljus

Exempel för lagerläget ”Mjukt ljus”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Mjukt ljus”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Soft light is not related to Hard light in anything but the name, but it does tend to make the edges softer and the colors not so bright. It is similar to Overlay mode. In some versions of GIMP, Overlay mode and Soft light mode are identical.

The equation is complicated. It needs Rs, the result of Screen mode :

Ekvation 8.11. Equation for layer mode Screen


Ekvation 8.12. Ekvation för lagerläget Mjukt ljus


Hårt ljus

Figur 8.22. Exempel för lagerläget Hårt ljus

Exempel för lagerläget ”Hårt ljus”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Hårt ljus”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Hard light mode is rather complicated because the equation consists of two parts, one for darker colors and one for brighter colors. If the pixel color of the upper layer is greater than 128, the layers are combined according to the first formula shown below. Otherwise, the pixel values of the upper and lower layers are multiplied together and multiplied by two, then divided by 256. You might use this mode to combine two photographs and obtain bright colors and sharp edges.

Denna ekvation är komplex och skiljer sig om värdet är > 128 eller < 128:

Ekvation 8.13. Ekvation för lagerläget Hårt ljus, M > 128


Ekvation 8.14. Ekvation för lagerläget Hårt ljus, M < 128


Livfullt ljus

Kvarstår att skriva

Nålljus

Kvarstår att skriva

Linjärt ljus

Kvarstår att skriva

Hård mix

Kvarstår att skriva

Inversion Layer Modes

Differens

Figur 8.23. Exempel för lagerläget Differens

Exempel för lagerläget ”Differens”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Differens”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Differens-läget subtraherar bildpunktsvärdet från det övre lagret från det i nedre lagret och tar sedan absolutbeloppet av resultatet. Oavsett hur de ursprungliga två lagren ser ut kommer resultat bli ganska udda. Du kan använda detta för invertera element i en bild.

Ekvationen är:

Ekvation 8.15. Ekvation för lagerläget Differens


The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter.

Uteslutning

Kvarstår att skriva

Subtraktion

Figur 8.24. Exempel för lagerläget Subtraktion

Exempel för lagerläget ”Subtraktion”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Subtraktion”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Subtract mode subtracts the pixel values of the upper layer from the pixel values of the lower layer. The resulting image is normally darker. You might get a lot of black or near-black in the resulting image. The equation can result in negative color values, so some of the dark colors may be set to the minimum value of 0.

Ekvationen är:

Ekvation 8.16. Ekvation för lagerläget Subtraktion


Grynextrahering

Figur 8.25. Exempel för lagerläget Grynextrahering

Exempel för lagerläget ”Grynextrahering”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Grynextrahering”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Grain extract mode is supposed to extract the film grain from a layer to produce a new layer that is pure grain, but it can also be useful for giving images an embossed appearance. It subtracts the pixel value of the upper layer from that of the lower layer and adds 128.

Ekvationen är:

Ekvation 8.17. Ekvation för lagerläget Grynextrahering


Grynsammanfogning

There are two more layer modes, but these are available only for painting tools. See Painting Modes for detailed information.

Figur 8.26. Exempel för lagerläget Grynsammanfogning

Exempel för lagerläget ”Grynsammanfogning”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Grynsammanfogning”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Grain merge mode merges a grain layer (possibly one created from the Grain extract mode) into the current layer, leaving a grainy version of the original layer. It does just the opposite of Grain extract. It adds the pixel values of the upper and lower layers together and subtracts 128.

Ekvationen är:

Ekvation 8.18. Ekvation för lagerläget Grynsammanfogning


Dividera

Figur 8.27. Exempel för lagerläget Dividera

Exempel för lagerläget ”Dividera”

Mask 1 används som det övre lagret med 100% opacitet.

Exempel för lagerläget ”Dividera”

Mask 2 används som det övre lagret med 100% opacitet.


Divide mode multiplies each pixel value in the lower layer by 256 and then divides that by the corresponding pixel value of the upper layer plus one. (Adding one to the denominator avoids dividing by zero.) The resulting image is often lighter, and sometimes looks burned out.

Ekvationen är:

Ekvation 8.19. Ekvation för lagerläget Dividera


HSV Components Layer Modes

NMI-nyans

Kvarstår att skriva

NMI-mättnad

Kvarstår att skriva

HSL-färg

Kvarstår att skriva

NMI-intensitet

Kvarstår att skriva

LCh Components Layer Modes

LCh-nyans

Kvarstår att skriva

LCh Chroma

Kvarstår att skriva

LCh-färg

Kvarstår att skriva

LCh-ljushet

Kvarstår att skriva

Luminans

Kvarstår att skriva

Each layer in an image can have a different layer mode. (Of course, the layer mode of the bottom layer of an image has no effect.) The effects of these layer modes are cumulative. The image shown below has three layers. The top layer consists of Wilber surrounded by transparency and has a layer mode of Difference. The second layer is solid light blue and has a layer mode of Addition. The bottom layer is filled with the Red Cubes pattern.

Figur 8.28. Flerlagerexempel

Flerlagerexempel

GIMP also has similar modes which are used for the painting tools. These are the same twenty-one modes as the layer modes, plus additionally two modes which are specific to the painting tools. You can set these modes from the Mode menu in the Tools option dialog. In the equations shown above, the layer you are painting on is the lower layer and the pixels painted by the tool are the upper layer. Naturally, you do not need more than one layer in the image to use these modes, since they only operate on the current layer and the selected painting tool.

See Avsnitt 3.1.3, ”Paint Mode Examples” for a description of the two additional painting modes.[5] The equation is the *theoretical* equation. Due to Bug #162395 , the actual equation is equivalent to Soft light. It is difficult to fix this bug without changing the appearance of existing images.