2.6. Dialog navigare

Fig. 15.24. Dialog navigare

Dialog navigare

The Navigation dialog is designed to offer easy movement around the active image if the zoom is set higher than what the image window can display. If this is the case, there is a white colored rectangle that shows the location of the current view area in respect to the image. In this rectangle, the mouse pointer takes the form of a grabbing hand; outside this rectangle, it takes the form of a hand with pointing fore-finger.

Pentru a modifica regiunea de vizualizare:

2.6.1. Se activează dialogul

Dialogul Navigare este un dialog andocabil; a se vedea secțiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind utilizarea lui.

Puteți să îl accesați:

  • din meniul imagine: Ferestre dialoguri andocabile Navigare;

  • din meniul tab în orice dialog andocabil făcând clic pe și selectând Adaugă tab Navigare,

  • din meniul-imagine: Vizualizare Fereastra de navigare.

  • Se poate accesa mai rapid acesta (dar fără funcțiile de zoom), făcând clic pe icoana din colțul din dreapta jos a ferestrei imaginii:

2.6.2. Utilizarea dialogului de navigare

Cursorul

Acesta permite controlul ușor al nivelului de zoom, mai precis decât prin comandă Zoom . Acest glisor poate fi mutat, de asemenea, folosind rotița mausului atunci când indicatorul mausului este deasupra glisorului, sau Ctrl și rotița mausului.

Butoane

Zoom OutZoom In și Zoom 1:1 sunt auto-definitorii.

Reglați raportul de zoom astfel încât imaginea să devină complet vizibilă

Raportul de zoom este ajustat astfel încât întreaga imagine să devină vizibilă în fereastră așa cum este.

Reglați raportul de zoom astfel încât fereastra să fie utilizată optim

Dimensiunea imaginii și zoom-ul sunt ajustate astfel încât imaginea să fie afișată pe deplin cu zoom-ul mai mic.

Reduceți fereastra imaginii la dimensiunea afișajului imaginii

Restaurați fereastra imaginii la dimensiunea care permite afișarea completă a imaginii cu zoom-ul nemodificat. Această comandă este, de asemenea, ca intrare de meniu disponibile. A se vedeaSecțiune 5.8, „Shrink Wrap” pentru detalii.