7.5. Culege

7.5.1. Prezentare generală

Fig. 17.148. Exemplu de aplicare a filtrului Culege

Exemplu de aplicare a filtrului „Culege”

Imagine originală

Exemplu de aplicare a filtrului „Culege”

Filtru Culege aplicat


Filtrul de culegere înlocuiește fiecare pixel afectat cu o valoare pixel aleasă aleatoriu de la cei opt vecini și de la sine (dintr-un pătrat de 3 × 3 cu pixelul în centru). Toți sau doar unii dintre pixeli dintr-un strat sau selecție activă sunt afectați, procentul de pixeli afectați este determinat de opțiunea Randomizare (%).

7.5.2. Activează filtrul

Puteți găsi acest filtru în FiltreZgomotCulege.

7.5.3. Opțiuni

Fig. 17.149. Opțiuni filtru Culege

Opțiuni filtru „Culege”

Predefiniri, previzualizare, vizualizare împărțită
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Randomizare (%)

Acest glisor reprezintă procentul de pixeli din stratul activ sau selecția care vor fi culeși. La o valoare mai mare, se culeg mai mulți pixeli.

Repetă

Acest glisor reprezintă numărul de cazuri în care se va aplica filtrul. Valorile mai mari conduc la mai multe culegeri, valorile pixelilor fiind transferate mai departe.

Sămânță pentru alegerea aleatoare

Controlează gradul de aleatoriu pentru culegere. Dacă se utilizează aceeași sămânță aleatoare în aceeași situație, filtrul produce exact aceleași rezultate. O altă sămânță aleatorie produce rezultate diferite. Semințe aleatoare pot fi introduse manual sau generate aleatoriu prin apăsarea butonului Sămânță nouă.

Tăiere

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.