8.28. Set saman på nytt

8.28.1. Oversyn

Figur 16.206. Eksempel på bruk av kommandoen

Eksempel på bruk av kommandoen

Originalbiletet (Separert RGB)

Eksempel på bruk av kommandoen

Etter bruk av kommandoen «Set saman på nytt»


This command reconstructs an image from its RGB, HSV... components directly, unlike the Compose command which uses a dialog.

8.28.2. Aktivering

  • Du har tilgang til menyvalet frå biletmenyen via FargarKomponentarSet saman på nytt