11.14. Oilify (legacy)

11.14.1. Oversyn

Figur 17.228. Example for the Oilify (legacy) filter

Example for the Oilify (legacy) filter

Originalbiletet

Example for the Oilify (legacy) filter

Filter Oilify (legacy) applied


Som namnet indikerer, gjer dette filteret at biletet vert nokså likt eit oljemaleri. Du kan bestemma kor stor pensel filteret skal bruke med kommandoen Penselbreidde.

[Tips] Tips

Ønskjer du meir kontroll med korleis «oljemalieriet» skal sjå ut, kan du prøve filteret GIMPressionist som kan gjere nokolunde det same, men med fleire innstillingar.

11.14.2. Aktivering

This filter is found in the image menu through FiltersArtisticOilify (legacy)….

11.14.3. Innstillingar

Figur 17.229. Oilify (legacy) filter options

Oilify (legacy) filter options

Maskestorleik

Med denne glidebrytaren bestemmer du kor grov pensel du vil bruke. Ein brei pensel gir ein meir «maleriliknande» utsjånad.

Bruk kart for maskestorleik

You may use a mask-size map to control Mask size partially. Mask size is reduced according to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image among the current opened images of the same size as the source image.

Eksponent

Eksponenten bestemmer dekkevna for penselen som lager dei oljeaktige stroka.

Bruk eksponentkart

You may use an exponent map to control density of brush touch partially. Density is reduced according to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image among the current opened images of the same size as the source image.

Bruk intensitetsalgoritme

Intensitetsalgoritmen vert brukt for å gjerebiletdetaljane og fargane meir likt originalbiletet.