2.5. Biletavhengige skript

Frå og med versjon 2.4 av GIMP vart skript og filter som arbeider direkte på eit eksisterande bilete lagt inn i andre menyar. For eksempel er skriptet Ny pensel (script-fu-paste-as-brush) lagt inn i biletmenyen som RedigerLim inn somNy pensel der det logisk høyrer heime.

Det er også sett inn ein ny meny, Fargar, der alle operasjonane som har med fargar å gjere er samla.

Filters menu and Script-Fu menu are regrouped in one Filters menu and organized according to new categories. Now if a plugin and a filter works similarly, they are nearby in the menu.

Menyen Script-Fu dukkar berre opp dersom du legg inn tilleggsskript som for eksempel pakka «gimp-resynthesizer» som følgjer med ein del Linuxdistribusjonar. (.deb, .rpm, .gz ...).