5.17. Vis rutenett

Kommandoen Vis rutenett vert brukt for å slå av eller på rutenettet. Når rutenettet er synleg, kan du bruke dette til å plassere biletkomponentar der du vil ha dei.

Du kan forandre normalvisinga for rutenettet i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen for brukarinnstillingane.

[Tips] Tips

Sjå også kommandoane Sett opp rutenett og Fest til rutenett.

5.17.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisVis rutenett