9. Changing brush size

Since GIMP 2.4, all brushes have a variable size that can be changed.

9.1. How to change the size of a brush

You can change the brush size in several ways:

 1. Ved hjelp av glidebrytaren Breidde for verktøya som brukar penselen. Dette gjeld blyant, målarpensel, viskeler, luftpensel, kloning, helbred, perspektivkloning, slør/skjerp og avskygging/etterbelysing

  Figur 7.20. Glidebrytaren for storleik

  Glidebrytaren for storleik

 2. By using the default shortcut keys for changing a tool's size:

  • Decrease size by 1: [

  • Increase size by 1: ]

  • Decrease size by 10: {

  • Increase size by 10: }

 3. By using the default mouse scrollwheel actions for changing a tool's size:

  • Decrease size by 1: Ctrl+Alt+Scrollwheel Down

  • Increase size by 1: Ctrl+Alt+Scrollwheel Up

 4. Ved å programmera musehjulet:

  1. Klikk på RedigerBrukarinnstillingar i hovudmenyen.

  2. I den venstre kolonna i vindauget som kjem fram klikkar du på InndataeiningarInndatakontrollar.

  3. Her finn du vindauget Ekstra inndatakontrollar med kolonnene Tilgjengelege kontrollar og Aktive kontrollar.

   Dobbeltlikk på Main Mouse Wheel i Aktive kontrollar.

  4. Dette vil opna vindauget Innstillingar for inndatakontrollaren.

   In the left column Event, click Scroll Up to get it highlighted.

  5. Klikk på knappen Rediger nedst i lista.

  6. Vindauget Vel handling for hendinga kjem fram.

   Klikk på symbolet framføre Verktøy for å opna verktøymenyen.

  7. In the left column Action, click Increase Brush Scale to highlight it, then click the OK button.

  8. Now, in front of Scroll Up is display tools-paint-brush-scale-increase.

  9. Lukk vindauget.

  10. With the same method, program Scroll Down with Decrease Brush Scale.

  11. Ikkje gløym å trykke på OK-knappen i hovudvindauget for brukarinnstillingane.

  Har du følgd denne noko lange forklaringa, kan du nå bruke musehjulet for å variera penselbreidda. Dette kan du lett prøve ut ved å velje eit av teikneverktøya. Du vil sjå at penselbreidda forandrar seg etter som du ruller musehjulet opp eller ned.

 5. Har du behov for det, kan du også programmere tastane «Pil opp» og «Pil ned».

  Måten du gjer det på er nokså lik den vi brukte på musehjulet. Dei einaste skilnadane er

  • I kolonna Aktive kontrollarar klikkar du på Main Keyboard.

  • I kolonna Hendingar klikkar du på Cursor Up for den første tasten og Cursor Down for den andre.

  • Nå vil dei to tastane gjere det same som når du rullar musehjulet.