9.2. Pensel i ei snarvending

To raske måtar å lage nye penslar på:

 1. Først den superraske måten. Vel det området av biletet du vil lage pensel av ved å marker det med rekteangel- eller ellipse-verktøyet. Kopier dette utvalet ved å trykke på knappen Kopier. Du skal nå kunne finne denne kopien i øvre, venstre hjørne i penseldialogen under namnet «Utklippstavle». Denne kopien kan du nå bruke som pensel.

  This brush is temporary: it disappears when you close GIMP. With GIMP-2.10, you can make it permanent by clicking on the Duplicate this brush at the bottom of the brush panel.

  Figur 7.21. Utvalet vert ein pensel når du kopierer det:

  Utvalet vert ein pensel når du kopierer det:

 2. Den andre måten er litt vanskelegare.

  Opprett eit nytt bilete med kommandoen FilNytt med for eksempel høgde og breidde sett til 35 pikslar. I avanserte innstillingane kan du f.eks. setje Fargemodell til Gråtoner og Fyll med til Kvit.

  Forstørr visinga av biletet og bruk ein svart blyant for å lage ei teikning på biletet.

  Save it with a .gbr extension in the directory /home/name_of_user/.config/GIMP/2.10/brushes/.

  Klikk på knappen Oppdater penslane () i penseldialogen.

  Du vil nå sjå at penselen din dukkar opp saman med dei andre penslane i GIMP, klar til bruk, utan å starta GIMP på nytt.

  Figur 7.22. Stega for å lage ein pensel

  Stega for å lage ein pensel

  Teikna biletet og lagra det som pensel

  Stega for å lage ein pensel

  Oppdater penslane

  Stega for å lage ein pensel

  Bruk penselen