4. Å oppretta nye lag

Det finst fleire måtar å kreere nye lag på i eit bilete. Her er dei viktigaste: