4.3. Å forandra storleiken på utskrifta

As discussed before, pixels don't have a set size in the real world. When you set out to print an image on paper, GIMP needs to know how big each pixel is. We use a parameter called resolution to set the ratio between pixels and real-world units such as inches.

By default, most images open with the resolution set to 72. This number was chosen for historical reasons as it was the resolution of screens in the past, and means that when printed, every pixel is 1/72 of an inch wide. When printing images that are taken with modern digital cameras, this produces very large but chunky images with visible pixels. What we want to do is tell GIMP to print it with the size we have in mind, but not alter the pixel data so as not to lose quality.

For å forandre utskriftstorleiken går du inn på BileteUtskriftformat for å opna dialogvindauget for utskriftstorleiken. Vel ei måleeining du er van med, for eksempel centimeter. Skriv inn anten breidde eller høgde for biletet og la GIMP gjere resten. Det neste steget er å sjå etter kva oppløysing biletet har. Er oppløysinga 300 pikslar per tomme (ppi) eller høgare, vil utskriftkvaliteten bli svært god utan synlege pikslar. Er oppløysinga mellom 200 og 150 ppi vil pikslane bli litt synlege men ikkje skjenerande så lenge biletet ikkje blir studert alt for nøye. Verdiar under 100 ppi vil gi bilete med godt synlege pikslar. Denne utskriftkvaliteten bør berre brukast for utskrifter der ein ønskjer denne effekten, eller utskrifter som skal sjåast på lang avstand, som t.d. skilt eller store plakatar.

Figur 3.20. Dialogvindauget for å setje utskriftstorleiken

Dialogvindauget for å setje utskriftstorleiken