4.4. Å komprimere bilete

Figur 3.21. Eksempel på lagring i jpeg

Eksempel på lagring i jpeg

Dersom du har bilete som tar opp mykje plass på harddisken, kan du redusere filstorleiken utan å endre biletstorleiken. Dette gjer du ved å komprimere biletet. Det beste resultatet får du ved å komprimere i JPG-formatet. Sjølv om biletet originalt er lagra i dette formatet, kan du som oftast komprimere det litt ekstra utan at det går nemnande ut over kvaliteten. Dette fordi JPG-formatet bruker ein metode der du sjølv kan bestemme kor mykje biletet skal komprimerast og såleis også ha kontroll over kvaliteten. Tommelfingerregelen er at dess meir biletet blir komprimert dess fleire detaljar forsvinn i biletet. Ver også klar over at for kvar gong biletet blir lagra i komprimert JPG-format blir kvaliteten noko redusert. Som oftast vil det difor vere lurt å ha ein ukomprimert kopi på lager.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the «Export Image» dialog.

Figur 3.22. Dialogvindauget «Eksporter»

Dialogvindauget «Eksporter»

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if «JPEG» is grayed out in the Extensions menu, cancel out of everything and step through the Del 4.7, «Å forandre biletmodus». Once you have done this, click Save. This opens the «Export Image as JPEG» dialog that contains the quality control.

I dialogvindauget for å lagra som jpeg, kan du bruke dei førehandssette verdiane for å redusere filstorleiken utan at det går nemnande ut over biletkvaliteten. Dette er den enklaste og raskaste måten å gjere det på.

Figur 3.23. «Eksporter som JPEG» sett til standard kvalitet.

«Eksporter som JPEG» sett til standard kvalitet.
«Eksporter som JPEG» sett til standard kvalitet.

Du kan redusere biletkvaliteten for å gjere biletfila mindre, men du bør sikre deg at det er kryssa av for «Førehandsvis i biletvindauget» slik at du kan ha eit auge med kvaliteten. Kvaliteten 10 gi eit svært dårleg bilete som tar liten diskplass. Biletet nedanfor viser ei innstilling med akseptabel kvalitet til føremålet. Med kvaliteten sett til 75 blir kvaliteten i dei fleste tilfella ikkje merkbart dårlegare, men filstorleiken blir kraftig redusert. Biletfila vil altså ta mindre plass på harddisken og vil vere raskare å laste ned til ei nettside.

Figur 3.24. «Eksporter som JPEG» sett til kvalitet 75

«Eksporter som JPEG» sett til kvalitet 75
«Eksporter som JPEG» sett til kvalitet 75

Her er det same biletet med ulike grader av komprimering:

Figur 3.25. Eksempel med sterk kompressjon

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 10; Filstorleik: 3,4 Kilobyte

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 40; Filstorleik: 9,3 Kilobyte


Figur 3.26. Eksempel med moderat kompressjon

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 70; Filstorleik: 15,2 Kilobyte

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 100; Filstorleik: 72,6 Kilobyte