4.8. Perspektiv

Figur 14.141. Symbolet for «perspektivverktøyet» i verktøykassa

Symbolet for «perspektivverktøyet» i verktøykassa

Dette verktøyet vert brukt for å endre perspektivet for det aktive laget, det aktive utvalet eller for ein bane. Avhengig av kva type førehandsvising du har vald, vil det dukke opp ei ramme rundt, eller eit rutenett over laget eller utvalet når du klikkar på det. I kvart hjørne av ramma eller rutenettet finn du eit handtak forma som eit lite kvadrat som du kan klikke-og-dra rundt for å forandra perspektivet. I midten av elementet finn fu eit lite punkt som du kan ta tak i for å flytte heile elementet. Når du bruker verktøyet, vil det kome opp eit informasjonsvindauge med opplysningar om innstillingane du gjer.

[Notat] Notat

Verktøyet følgjer ikkje heilt reglane for å lage perspektiv, så kanskje hadde det vore rettare å kalle det eit «forvrengningsverktøy».

4.8.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformasjonsverktøyaPerspektiv,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen Shift + P.

4.8.2. Innstillingar

Figur 14.142. Innstillingane for «perspektivverktøyet»

Innstillingane for «perspektivverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
Constrain handles (Shift)

Constrain handles to move along edges and diagonal.

Around center (Ctrl)

Transform around the center point.

4.8.3. The Shear adjustment dialog

Figur 14.143. The Shear adjustment dialog

The Shear adjustment dialog

Matrise

Informasjonsvindauget viser ei matematisk framstilling av perspektivtransformeringa. Du kan finne meir informasjon (på engelsk) om transformeringsmatrisene på Wikipedia.

Readjust button

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.