4.12. Spegelvending

Figur 14.156. Symbolet for «spegelvending» i verktøykassa

Symbolet for «spegelvending» i verktøykassa

Verktøyet «spegelvend» vert brukt for å spegelvende lag eller utval horisontalt eller vertikalt.

4.12.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformeringsverktøyaSpegelvend,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen Shift + F.

4.12.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Ctrl

Ctrl skifter mellom horisontal og vertikal spegelvending.

4.12.3. Innstillingar

Figur 14.157. Innstillingane for spegelvending

Innstillingane for spegelvending

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Spegelvend
Venderetning

The Tool Toggle settings control flipping in either a Horizontal or Vertical direction. This toggle can also be switched using Ctrl.

Klipping
Using Guides

With GIMP-2.10, you can use guides as flipping axis, instead of the default layer center: place a guide, open Flip tool and click on the guide.

On the left: original image with a guide activated.

On the right: result with Clipping option = Clip.