7.48. Roter 180°

Kommandoen Rotér 180° roterer det aktive laget 180° rundt sentrum av laget. Operasjonen fører ikkje til tap av pikseldata. Forma på laget vert heller ikkje endra. Sidan laga er rektangulære, vil ei rotering på 180° berre snu laget opp ned utan at det går ut over biletkantane.

7.48.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå menylinja i biletvindauget via LagTransformerRoter 180°.

7.48.2. Eksempel

Figur 16.132. Med «Roter 180°»

Med «Roter 180°»

Før utføringa av kommandoen

Med «Roter 180°»

Laget er rotert og er nå opp/ned.