7.4. Ny laggruppe

Denne kommandoen oppretter ei ny laggruppe direkte. Sjå meir om dette i Del 5, «Laggrupper».

7.4.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen i biletmenyen via LagOpprett ei ny laggruppe eller frå menyen som dukkar opp når du høgreklikkar i lagdialogen.