6.15. Spegelvend Loddrett / vassrett

Du kan vende biletet, eller snu det rundt som eit kort, med kommandoane Spegelvend horisontalt og Spegelvend vertikalt. Desse kommandoane verkar på heile biletet. For å spegelvende eit utval, bruker du vendeverktøyet. For å spegelvende eit lag, bruker du menyen LagTransformer eller vendeverktøyet.

6.15.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteTransformerVend horisontalt

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerVend vertikalt