6.22. Crop Image

You can crop image in two ways:

6.22.1. Beskjer til utvalet

Kommandoen Beskjer til utval beskjerer biletet til omrisset av det aktive utvalet ved å fjerne dei delane av biletet som er fullstendig utanfor utvalet. Område som er delvis utvalde, t.d. med mjuke kantar, vert ikkje berørte. Dersom det ikkje finst utval i biletet, er kommandoen gråa ut og utilgjengeleg.

[Notat] Notat

This command crops all of the image layers. To crop the active layer only, use the Crop to selection command.

Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteBeskjer til utval.

6.22.2. Crop to content

Before GIMP-2.10, this command was named «Autocrop image». The Crop to content command removes the borders from an image. It searches the active layer for the largest possible border area that is all the same color, and then crops this area from the image, as if you had used the Crop tool.

[Obs] Obs

Legg spesielt merke til at denne kommandoen berre brukar det aktive laget for å finne ramma. Dersom andre lag har fargevariasjonar i rammeområdet, vert desse likevel skorne bort.

Figur 16.81. «Crop to content» example

«Crop to content» example

Dette biletet er sett saman av tre lag. Eitt lag med ein raud firkant, eit anna med ein grøn firkant. Begge på ein gul, halvgjennomsiktig bakgrunn. Det grøne laget er aktivt.

«Crop to content» example

«Crop to content» has cropped the green square and made a layer from it. The other layers have been cropped to the same size as the green one. Only a small part of the red square has been kept.


You can access this command on the image menu bar through ImageCrop to Content.