6.8. Fargestyring

Undermenyen Fargestyring inneheld kommandoar for å endra ICC-fargeprofilen som er brukt i biletet og for å lagra den brukte ICC-profilen til eit lagringsmedium. Menyen har fem val.

Figur 16.72. Undermenyen «Fargestyring» i menyen «Bilete»

Undermenyen «Fargestyring» i menyen «Bilete»

6.8.1. Bruka undermenyen Fargestyring

Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteFargestyring.

6.8.2. Innhaldet i undermenyen «Fargestyring»