Kapittel 4. What to do if you are stuck

Innhald

1. Innleiing
2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer
2.1. Det er eit flytande utval i biletet
2.2. Utvalet er usynleg
2.3. You are acting outside the selection
2.4. Teikneflata er usynleg
2.5. Det aktive laget er gjennomsiktig
2.6. Du prøver å arbeide utanfor laget
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. Biletet er i indeksert fargemodus
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. Viskeleret og penslane verkar ikkje
2.11. Eraser does not make area transparent
2.12. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing

1. Innleiing

Ja vel, så står du bom fast. Du har prøvd å bruke biletverktøya, og ingenting skjer. Du er i ferd med å knyta hendene, og kinna heitnar. Er einaste utvegen å ta livet av programmet, og såleis miste alt du har strevd så hardt med?

Well, hold on a second. This happens pretty frequently, even to people who've used GIMP for a long time, but generally the cause is not so hard to figure out and fix if you know where to look. Let's be calm, and go through a checklist that will probably get you GIMPing happily again.