2.2. Utvalet er usynleg

Figur 4.2. Check "Show Selection"

Check "Show Selection"

Sjå etter i Vis-menyen at det er avmerka for Vis utvalsgrensene.


Forklaring: Dersom dette er problemet, vil du truleg alt ha løyst det berre ved å ha lese så langt. Men berre for å ha forklart det likevel: Av og til er den blinkande linja som viser utvalet nokså i vegen. Særleg om du skal granska detaljar nær denne linja. Difor har du i GIMP høve til å slå av merkinga i biletmenyen VisVis utvalsgrensene. Det kan vere lett å gløyme at du har gjort nettopp dette.

How to fix: If this hasn't rung any bells, it isn't the problem, and if it has, you probably know how to fix it, because it doesn't happen unless you explicitly tell it to; but anyway: just go to the View menu for the image and, if Show Selection is unchecked, click on it.