8.54. Posteriser

Dette verktøyet vektlegg på ein «intelligent» måte pikselfargane i utvalet eller det aktive laget og reduserer talet på fargar slik at biletet likevel beheld karakteristikken sin best mogleg.

8.54.1. Aktivering

Du har tilgang til denne funksjonen på biletmenyen via FargarPosterisering

8.54.2. Innstillingar

Figur 16.246. Innstillingane for «Posterisering»

Innstillingane for «Posterisering»

Posteriseringsnivå

Here, «level» means «number of colors per channel ».

This slider and the input boxes with arrow-heads allow you to set the number of levels (2-256) in each RGB channel that the tool will use to describe the active layer. The maximum total number of colors is the combination of these levels. A level to 3 will give 33 = 27 colors.

Førehandsvising

Viss avkryssingsboksen for førehandsvising er merkt, vert verknaden vist straks du gjer endringar.

8.54.3. Eksempel

Original image. The Colorcube Analysis shows a great number of colors.

Original image posterized in 3 levels. The Colorcube Analysis shows 11 colors (less than the possible number 27).