5.7. Mosaikk

5.7.1. Oversyn

Figur 17.70. Eksempel på bruk av filteret «mosaikk»

Eksempel på bruk av filteret «mosaikk»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «mosaikk»

Eksempel på bruk av filteret «mosaikk»


Dette filteret deler det aktive laget eller det aktive utvalet opp i mosaikkfliser som blir skilde med fuger. Flisene blir litegrann oppheva for å forsterka mosaikkverknaden.

5.7.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarMosaikk

5.7.3. Innstillingar

Figur 17.71. Innstillingane for filteret «Mosaikk»

Innstillingane for filteret «Mosaikk»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Tile geometry

Desse vala skulle vere sjølvforklarande, og bestemmer grunnforma for flisene:

Ruter

Not exactly squares, but 4 edges

Heksagon

Sekskanta fliser

Octagons

8 edges (octa = 8)

Trekantar

Lager trekanta fliser

Flisstorleik

Average diameter of each tile (in pixels). Slider and input box allow you to set the size of tile surface (2-1000).

Flishøgde

Bestemmer den tilsynelatande høgda på flisene frå 5,0 til 100,0 pikslar.

Flisordning

Denne glidebrytaren bestemmer frå 0,0 til 1,0 kor einsarta flisene skal vere. Med verdien sett til 1 vil dei fleste flisene ha same form og storleik. Med verdien 0 vil flisene få tilfeldig storleik, og ofte også noe tilfeldig utsjånad.

Tile color variation

Kvar flis har bare ein farge. Dermed blir også talet på fargar i biletet redusert. Med denne glidebrytaren kan du auke fargemengda i biletet lite grann.

Fargegjennomsnitt

Dersom det ikkje er merka av for dette valet, vil originalteikninga vere synleg på flisene. Er det merka av for denne funksjonen, vil kvar flis få gjennomsnittsfargen for området flisa dekker.

Rough tile surface

Dette valet gir flisene ei ruglete overflate.

Allow splitting tiles

Gjer at flisene kan delast i fleirfarga område for å gi betre fargeovergangar i bilete med mange detaljar.

Fugebreidde

Dette er avstanden mellom flisene.

Joints/Light color

Tiles are lit with the foreground color of the toolbox, and shadow is colored with the background color. Joins have the background color. You can change these colors using the color buttons or the color pickers on the right.

Lysretning

By default light comes from the upper left corner (135°). You can change this direction from 0 to 360.

Kantutjamning

Dette valet glatter ut kantane på flisene.

Random seed

Filter effect is done at random. You can change seed.