13.5. Illusjon

13.5.1. Oversyn

Figur 17.298. Illusjon

Illusjon

Originalbiletet

Illusjon

Filter «Illusion» applied


Dette filteret omformar det aktive laget eller det aktive utvalet slik at det ser ut som eit kaleidoskop. Dette vert gjort ved at kopiar av biletet vert meir eller mindre dimma og oppdelte, og deretter spreidde rundt sentrum av biletet.

13.5.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterKartIllusjon

13.5.3. Innstillingar

Figur 17.299. Innstillingane for filteret «Illusjon»

Innstillingane for filteret «Illusjon»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Deling

Her bestemmer du kor mange kopiar som skal brukast i biletet, frå -32 til 64. Negative verdiar gjer at kaleidoskpopet vert rotert motsett veg.

Illusion type

You have two arrangement types for copies in image:

Figur 17.300. From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4

From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4