11.2. Lerret

11.2.1. Oversyn

Figur 17.199. Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Lerret»

Eksempel på bruk av filteret


Bruk av dette filteret gjer at biletet ser ut til å vere laga på lerret. Du kan regulera strukturen i lerretet og kor synleg det skal vere.

11.2.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskeLerret

11.2.3. Innstillingar

Figur 17.200. Innstillingane for filteret «Lerret»

Innstillingane for filteret «Lerret»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Retning

Dette valet bestemmer i kva retning lerretet skal teiknast, eller kva lysretning lyset som fell over lerretet skal ha, om du likar den forklaringa betre.

Djupn

Denne glidebrytaren bestemmer kor synleg lerretet skal verta. Skalaen går frå 1 (som er nesten umerkande) til 50 (som viser berre lerretet).