6. Personleg startskjerm

Medan GIMP vert opna, kjem det fram eit startbilete som viser framgangen medan programmet lastar inn dei ulike komponentane.

Of course, you can customize the splash-screen: Create a splashes directory in your personal GIMP folder. The location of this folder depends on your OS:

Kopier biletet ditt, eller bileta dine, til mappa splashes. Når du startar opp GIMP, veret biletet henta frå denne mappa. Er det fleire bilete der, vil GIMP velje eit av dei tilfeldig.

[Tips] Tips

Forsikra deg om at bileta ikkje er for små. (Prøv t.d. med h = 450, b = 320).